Login Leden

Aanvullend weekbericht, week 18-2024: Dodenherdenking en Vrijheid, blijheid…

Dag Koor-collega’s ,

Soms (of te vaak) veranderen plannen op het laatste moment.  Dit is voor U niet altijd even gemakkelijk. Als Bestuur streven wij naar duidelijkheid, hetgeen niet altijd lukt.  Hiervoor vragen wij uw begrip.  Maar bijgaand de gegevens die we als Bestuur NU menen te hebben.  Daarom: Graag uw aandacht  en uw medewerking,  met oog op een goed verloop van onze geplande activiteiten:

Zaterdag, 4 mei, Dodenherdenking:   Om 18.30 uur verzamelen bij de Kerk van Reuver.  Kleding: Volledig koorkostuum + Giletje + Stropdas; echter zonder Strikje en pochetje. + Concertmap !   Eventueel Koor-paraplu (?).   Er wordt dan GEEN KOORFOTO gemaakt i.v.m. met te weinig voorbereidingstijd.

Programma:   Via Muziek Commissie (Fred Strous).  Zie ook Koor-site. 

18.45 uur: Opstellen in de Kerk + Inzingen.

19.00 uur: Start de herdenkingsdienst in de kerk.

19.30 uur: lopen we, in alle rust en stilte, gedisciplineerd,  naar het naastgelegen kerkhof.

19.40: uur tot plm. 20.10 uur Herdenkingsplechtigheid op kerkhof.

20.10 uur: mogelijkheid tot samenkomen in Gemeentehuis, ook voor een tas koffie…..

Concert-MAP:  moet het te zingen programma bevatten:….

(voor in de kerk)    *1.  Kodosh      *2.  Bapa Kami Biasa     *3.  M.L.K.

(voor kerkhof)    * 4.  Dobra Noc     *5.   Boedy Imja      * 6.  Wilhelmus .

Zondag, 5 mei, Bevrijdingsdag:  Geen koorverplichtingen, dus vier uw vrijheid in huiselijke kring. Vrijheid >> Blijheid!

Woensdag, 8 mei:  REPETITIE in de Schakel, vanaf 19u30. (= half acht).  Programma voor Concert op 8 juni, samen met G.K.Beesel; tevens als afscheidsconcert voor John Gerits.  Repetitiemap op orde brengen!!  In zake Concert op 8 juni >>  Zie bericht hieronder: >

De voorgenomen “Open Repetitie” op woensdag 8 mei en de Moederdag-bloemen-actie op zaterdag (11 mei)  gaan niet door vanwege te weinig voorbereidingstijd en koor-personeel.  

Pinksteren, zaterdag, 18 mei en zondag 19 mei:   Evenements-toezichthouders nodig!: 

Graag ons aller aandacht voor en medewerking aan de door ons D.B. aan de Gemeente Beesel toegezegde inzet (denk aan onze koor-subsidie)  aan toezichthoudende functies (verkeer / parkeerbeheer)  tijdens het “Op Dreef Festival” bij Drakenrijk tijdens de aanstaande Pinksterdagen: zaterdag, 18 mei  en  zondag, 19 mei.  Op beide dagen zou ons koor plm. 25 helpers leveren. Dus voor de twee dagen zo’n 50 koorleden.  We worden verwacht dan te “werken”  beide dagen van 12.30 uur tot 00.30 uur.  We (Arno Janssen)  regelen 3 “blokken” van 4 uren per dag, zodat we met 3 X 8 medewerkers per dag de vraag kunnen beantwoorde. Per dag derhalve 25 medewerkers voor een blok van 4 uren nodig. Coördinatie ligt (weer) bij Arno Janssen, die gedurende die 2 dagen alle uren (= 24 uren) aanwezig en bereikbaar wil zijn. Er zijn echter nog te weinig enthousiaste koorleden bereid gevonden om die dagen ergens 4 uren te leveren.  Voor de liefhebbers mag ook een veelvoud van die 4 uren. Graag uiterlijk morgen = vrijdag 3 mei, aanmelden bij Arno Janssen.  Zie ook de berichten van Arno op uw persoonlijke E-mail-computer, inzake wettelijk voorgeschreven registratie als “BOA”    Onzerzijds aanbevolen = Mede in het belang van het (financieel)  voortbestaan van ons RMK !

Voor uw agenda:

Zaterdag, 25 mei: Koor-fietstocht (Info: Guus Levels).

Zaterdag, 8 juni: Concert:   Voorjaarsconcert “OpMaat”    Schakel, 19.00 uur.  In samenwerking met Gemengd Koor Beesel. Tevens afscheid van John Gerits en officiële overdracht van directie aan Ger Franken.  Kaartverkoop is gestart (via Bruna en per Internet-site).  Ons Bestuur moet op korte termijn weten welke leden op zaterdag, 8 juni verhinderd zijn om mee te zingen. Denk hier eens goed over na!  Wij willen voorkomen dat ons concert de mist in gaat door de afwezigheid van te veel koorleden. (Afgelopen repetitie was daar helaas een voorbeeld van, jammer. Zo is het voortbestaan van RMK in gevaar).   Pas op:  Bij te weinig opkomst worden concerten niet meer haalbaar. Onze secretaris Lee inventariseert komende repetitie, op woensdag 8 mei, hoe de vlag erbij gaat hangen. Resultaat is voornamelijk afhankelijk van Uw en ons aller inzet.  Programma voor het concert op 8 juni is, op papier,  grotendeels klaar.  Nu de uitvoering nog!  Nadere mededelingen, afhankelijk van de korte termijn ontwikkelingen, volgen z.s.m.

Repetities hard nodig:  Komt allen zoveel als kan!  

*woensdag, 8 mei. Schakel, 19.30 uur:  Reguliere repetitie Ger Franken.

*woensdag, 15 mei, Schakel: Ger Franken dirigent + pianist Leon Dijkstra.

*woensdag, 22 mei, Schakel:  John Gerits en Ger Franken.

*woensdag, 29 mei: Ger Franken.

*woensdag, 5 juni:  Generale repetitie  + Beide dirigenten +  2 Pianisten  + G.K.Beesel.

*zaterdag, 8 juni:  Concert  “Opmaat”, Schakel, 19.00 uur.  Trop of Tronder…?   Wij allen:  SUCCES!

Maandag, 24 juni:  Uitnodiging voor bezoek aan Zangkoor treffen in Brüggen (D).   Grensoverschrijdend gedrag… (?) ..

Tot zover, voorlopig weer.

Groeten namens DB

RC.